Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y- âng. Khoảng

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y- âng. Khoảng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y- âng. Khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là a = 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 50cm. Ánh sáng sử dụng gồm 4 bức xạ có bước sóng: λ1 = 0,64μm, λ2 = 0,6μm, λ3 = 0,54μm; λ4 = 0,48μm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân cùng màu với vân sáng trung tâm là?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn