Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thí nghiệm giao thoa ở mặt nước với hai nguồn kế

Trong thí nghiệm giao thoa ở mặt nước với hai nguồn kế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm giao thoa ở mặt nước với hai nguồn kết hợp cùng pha đặt tại A B, trong khoảng giữa hai nguồn thì


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết giao thoa sóng cơ

Giải chi tiết:

Trong thí nghiệm giao thoa ở mặt nước với hai nguồn cùng pha, số vân cực đại giao thoa luôn bằng số vị trí có phần tử dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AB.

Ý kiến của bạn