Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn sóng S<s

Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn sóng S<s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 12 cm và dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước có phương trình u1=5cos100πt(mm) và u2=5cos(100πt+π) (mm). Tốc độ truyền sóng v=0,5 m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Chọn hệ trục xOy thuộc mặt phẳng mặt nước khi yên lặng, gốc O trùng với S1, Ox trùng với S1S2. Trong không gian, phía trên mặt nước có một chất điểm chuyển động mà hình chiều (P) của nó với mặt nước chuyển động theo phương trình quỹ đạo y=x+2 và có tốc độ v1=5sqrt{2}cm/s. Trong thời gian t=2(s) kể từ lúc (P) có tọa độ x=0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao thoa sóng? 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn