Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai viên bi nhỏ S1, S2

Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai viên bi nhỏ S1, S2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai viên bi nhỏ S1, S2 gắn ở cần rung cách nhau 2 cm và chạm nhẹ vào mặt nước. Khi cần rung dao động theo phương thẳng đứng với tần số f = 100Hz thì tạo ra sóng truyền trên mặt nước với vận tốc v = 60 cm/s. Một điểm M nằm trong miền giao thoa và cách S1, S2 các khoảng d1 = 2,4cm; d2 = 1,2cm. Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn MS1.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

+ Theo đề, hai sóng được tạo ra bởi hai viên bi nhỏ gắn ở đầu một cần rung => hai nguồn dao động cùng pha

+ Bước sóng λ = v/f = 60/100 = 0,6 cm

Xét điểm P dao động với biên độ cực đại thuộc đoạn MS1

Khi P ≡ S1 thì d2 – d1 = S1S2 = 2cm

Khi P ≡ M thì d2 – d1 = MS2 – MS1 = - 1,2 cm

Số điểm P dao động với biên độ cực đại trên MS1 là số giá trị nguyên của k thỏa mãn: ( - 1,2 le klambda  le 2 Leftrightarrow  - 2 le klambda  le 3,3)

 => k: 0, ±1, ±2, 3 => có 6 điểm

=> Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn