Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn sóng kết

Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn sóng kết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 ngược pha. Những điểm nằm trên đường trung trực của S1S2 sẽ:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 ngược pha những điểm nằm trên đường trung trực của S1S2 sẽ dao động với biên độ cực tiểu

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn