Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 12mm phát sóng ngang với cùng phương trình u1 = u2 = cos(100πt) (mm), t tính bằng giây (s). Các vân ℓồi giao thoa (các dãy cực đại giao thoa) chia đoạn S1S2 thành 6 đoạn bằng nhau. Tốc độ truyền sóng trong nước ℓà:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn