Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thí nghiệm Hec-xơ, nếu sử dụng ánh sáng hồ quang điện

Trong thí nghiệm Hec-xơ, nếu sử dụng ánh sáng hồ quang điện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm Hec-xơ, nếu sử dụng ánh sáng hồ quang điện sau khi đi qua tấm kính thủy tinh thì

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Tấm kính thủy tinh hấp thụ mất tia tử ngoại chiếu tới quả cầu nên không xảy ra hiện tượng quang điện  

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn