Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong thí nghiệm I-âng, chiếu đồng thời hai bức xạ có bước s

Trong thí nghiệm I-âng, chiếu đồng thời hai bức xạ có bước s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm I-âng, chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,42 μm và λ2 = 0,525μm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm nằm cùng một phía so với vân trung tâm. Biết tại điểm M trùng với vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ λ2; tại N trùng với vị trí vân sáng bậc 10 của bức xạ λ1. Tính số vân sáng quan sát được trên khoảng MN ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tại điểm M trùng với vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ λ2; tại N trùng với vị trí vân sáng bậc 10 của bức xạ λ1 =>  xM = 4i2;  xN = 10i1

Mà: ({{{i_2}} over {{i_1}}} = {5 over 4} Rightarrow {x_M} = 5{i_1};{x_N} = 8{i_2})

Tại vị trí trùng nhau của hai vân sáng ta có: ({k_1}{lambda _1} = {k_2}{lambda _2} Rightarrow {{{k_1}} over {{k_2}}} = {{{lambda _2}} over {{lambda _1}}} = {5 over 4})

=> Trong khoảng từ M đến N có 2 vị trí vân sáng trùng nhau tại M và N

xM = 5i1;  xN = 10i1 => từ M đến N có 4 vân sáng của riêng bức xạ λ1

xM = 4i2;  xN = 8i2 => từ M đến N có 3 vân sáng của riêng bức xạ λ2

=> Trong khoảng từ M đến N quan sát được 7 vân sáng.

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn