Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thí nghiệm Iâng về giáo thoa áng sáng cho khoảng

Trong thí nghiệm Iâng về giáo thoa áng sáng cho khoảng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm Iâng về giáo thoa áng sáng, cho khoảng cách 2 khe là (1mm); màn E cách 2 khe 2m. Nguốn sáng S phát đồng thời 2 bức xạ ({lambda _1} = 0,460mu m) và ({lambda _2}). Vân sáng bậc 4 của ({lambda _1}) trùng với vân sáng bậc 3 của ({lambda _2}). Tính bước sóng ({lambda _2}):


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức xác định vị trí vân sáng: ({x_s} = ki = k.dfrac{{lambda D}}{a};k in Z)


Hai vân sáng trùng nhau: ({x_{s1}} = {x_{s2}} Leftrightarrow {k_1}{lambda _1} = {k_2}{lambda _2})

Giải chi tiết:

Vân sáng bậc 4 của ({lambda _1}) trùng với vân sáng bậc 3 của ({lambda _2})nên:

(begin{array}{l}
frac{{4{lambda _1}D}}{a} = frac{{3{lambda _2}D}}{a} Leftrightarrow 4{lambda _1} = 3{lambda _2}\
Rightarrow {lambda _2} = frac{{4{lambda _1}}}{3} = frac{{4.0,46}}{3} = 0,613mu m
end{array})

Chọn A.

Ý kiến của bạn