Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thí nghiệm khảo sát chu kì dao động T của con lắc

Trong thí nghiệm khảo sát chu kì dao động T của con lắc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm khảo sát chu kì dao động T của con lắc đơn, một học sinh làm thí nghiệm và vẽ đồ thị phụ thuộc của ({T^2}) (trục tung) theo chiều dài l (trục hoành) của con lắc, thu được một đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ, hợp với trục tung một góc (beta  = {14^0}), lấy (pi  = 3,14). Gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm xấp xỉ là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Sử dụng biểu thức tính chu kì dao động của con lắc đơn: (T = 2pi sqrt {dfrac{l}{g}} )


+ Hệ số góc của đồ thị

Giải chi tiết:

Ta có:

+ Chu kì dao động: (T = 2pi sqrt {dfrac{l}{g}}  Rightarrow g = dfrac{{4{pi ^2}l}}{{{T^2}}})

+ Hệ số góc của đường thẳng:(tan beta  = dfrac{{{T^2}}}{l} = tan {left( {90 - 14} right)^0})

( Rightarrow g = 4{pi ^2}dfrac{1}{{tan left( {90 - 14} right)}} = 9,833m/{s^2})

Chọn A.

Ý kiến của bạn