Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với các khe Yâng có a

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với các khe Yâng có a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với các khe Yâng có a=1mm, D=1m , khe S được chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc có các bước sóng là  λ1=400nm , λ2=500nm , λ3=600nm. Gọi M là điểm nằm trong vùng giao thoa trên màn quan sát cách vị trí trung tâm O một khoảng OM=7mm. Tổng số vân sáng đơn sắc quan sát được trên đoạn OM là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn