Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc. Khoản

Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc. Khoản

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe a = l mm, bước sóng ánh sáng λ = 0,65 μm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2 m. Trên trường giao thoa đối xứng qua O có bề rộng 2,5 cm quan sát được số vân tối là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn