Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là  a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1m. Nguồn S phát đồng thời 3 bức xạ có bước sóng = 400nm, = 500nm và = 600nm. Trong khoảng từ vị trí trung tâm 0 đến điểm M cách O một khoảng 6cm có bao nhiêu vân cùng màu với vân trung tâm (tính cả các điểm tại O và M)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

({x_T} = {k_1}{{{lambda _1}D} over a} = {k_2}{{{lambda _2}D} over a} = {k_3}{{{lambda _3}D} over a} Leftrightarrow 0,8{k_1} = {k_2} = 1,2{k_3} Leftrightarrow 4{k_1} = 5{k_2} = 6{k_3}) 

BCNN(4;5;6) = 60

Suy ra: 

(left{ matrix{ {k_1} = 15n hfill cr {k_2} = 12n hfill cr {k_3} = 10n hfill cr} right. to {x_T} = 12n)

 (0 le 12n le 60mm to 0 le n le 5 to n = 0,1,2,3,4,5)

=> Có 6 vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm (tính cả các điểm tại O và M)

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn