Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng khe hẹp S phát đ

Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng khe hẹp S phát đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng khe hẹp S phát đồng thời ba bức xạ đơn sắc thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có các bước sóng lần lượt là λ1=0,42µm , λ2=0,56 µm   và λ3 với λ3> λ2 . Trên màn, trong khoảng giữa vân sáng trung tâm tới vân sáng tiếp theo có màu giống vân sáng trung tâm ta thấy có hai vạch sáng là sự trùng nhau của hai vân sáng λ1 và λ2 , ba vạch sáng là sự trùng nhau cảu hai vân sáng λ1 và λ3.Bước sóng λ3 là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn