Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách gi

 Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm. Trên màn, vân sáng thứ ba cách vân trung tâm một khoảng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn