Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thời gian thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm 1

Trong thời gian thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thời gian thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1985) nước ta lâm vào tình trạng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 205 – 206.

Giải chi tiết:

Trong thời gian thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1985) nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội.

Chọn D.

Ý kiến của bạn