Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thời kỳ Bắc thuộc nhân dân ta đã nhiều lần nổi dậ

Trong thời kỳ Bắc thuộc nhân dân ta đã nhiều lần nổi dậ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thời kỳ Bắc thuộc, nhân dân ta đã nhiều lần nổi dậy đấu tranh giành độc lập. Tiêu biểu là những cuộc khởi nghĩa nào?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc.

Giải chi tiết:

* Những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc:

- Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40).

- Khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248).

- Khởi nghĩa Lý Bí (năm 542).

- Triệu Quang Phục giành độc lập (năm 550).

- Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (năm 722).

- Khởi nghĩa Phùng Hưng (năm 776 - 794).

- Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ (năm 905).

- Cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ nhất (năm 930 - 931) của Dương Đình Nghệ.

- Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai và chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) của Ngô Quyền.

Ý kiến của bạn