Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thực tế, axit không thể đựng bằng lọ thuỷ tinh (thành

Trong thực tế, axit không thể đựng bằng lọ thuỷ tinh (thành

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thực tế, axit không thể đựng bằng lọ thuỷ tinh (thành phần chính là SiO2) là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

HF có thể hòa tan thủy tinh (thành phần chính là SiO2) nhờ phản ứng:

            SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn