Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm p

Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AaBbDd thu được từ ghép lại AaBbDd × AaBbdd là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tỷ lệ kiểu gen AaBbDd là:  x  x  = 

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn