Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong trường hợp các gen phân lỵ độc lập,

Trong trường hợp các gen phân lỵ độc lập,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong trường hợp các gen phân lỵ độc lập, tác động riêng rẽ, các gen trội là trội hoàn toàn.

Phép lai giữa ♂AaBbCcDd x ♀AaBbccDd cho tỷ lệ tổ hợp con lai có số alen trội trong kiểu gen giống số lượng alen trội trong kiểu gen của mẹ ở phép lai trên là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cơ thể mẹ có số lượng alen trội là 3

Phép lai trên cho đời con có dạng -- -- -c --.

Phép lai trên cho đời con có 3 alen trội chiếm tỉ lệ là :

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn