Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong trường hợp gen trội không hoàn toàn về khả năng gây ch

Trong trường hợp gen trội không hoàn toàn về khả năng gây ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong trường hợp gen trội không hoàn toàn về khả năng gây chết, phép lai giữa 2 cá thể dị hợp sẽ làm xuất hiện tỷ lệ phân tính:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gen trội không hoàn toàn về khả năng gây chết là hiện tượng : AA – chết : Aa và aa bình thường

Cá thể dị hợp Aa x Aa => 1 AA ( chết ) : 2 Aa :1 aa

=>  Tỉ lệ phân tính 2:1

=>  Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn