Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen

Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng, trội là trội hoàn toàn. P: AaBbDdHh x AaBbDdHh thu được F1. Kết luận nào sau đây là đúng ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phép lai: AaBbDdHh x AaBbDdHh

Xét các phương án:

- Số kiểu hình ở đời con :2x2x2x2 = 16 => A sai

- Số kiểu gen dị hợp về 1 trong 4 gen ở F1 là: => B sai ( trong đó , mỗi cặp chỉ có 1 kiểu gen dị hợp và 2 kiểu gen đồng hợp)

- Số kiểu gen dị hợp về cả 4 cặp trên : 1 => C sai

- Số cá thể mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỷ lệ: => D đúng

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn