Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong trường hợp không có đột biến xảy ra, phép lai nào sau

Trong trường hợp không có đột biến xảy ra, phép lai nào sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong trường hợp không có đột biến xảy ra, phép lai nào sau đây có thể cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

A cho 9 loại KGB cho 7 loại KG

C cho 10 loại KG

D cho 6 loại kiểu gen

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn