Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong truyền tải điện năng đi xa, biện pháp nhằm nâng cao hi

Trong truyền tải điện năng đi xa, biện pháp nhằm nâng cao hi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong truyền tải điện năng đi xa, biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất truyền tải được áp dụng rộng rãi nhất là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn