Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong tự nhiên đồng (Cu) có hai đồng vị bền là 63

Trong tự nhiên đồng (Cu) có hai đồng vị bền là 63

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong tự nhiên đồng (Cu) có hai đồng vị bền là 63Cu và 65Cu. Tỉ lệ phần trăm của đồng vị 65Cu trong hỗn hợp là: (biết nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,546)

      


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét 1 mol Cu có x mol 65Cu và (1 – x) mol 63Cu

=> MCu = 65x + 63.(1 – x) = 63,546

=> x = 27,3%

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn