Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong việc điều trị bệnh ở người bằng liệu pháp gen là  thay

Trong việc điều trị bệnh ở người bằng liệu pháp gen là  thay

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong việc điều trị bệnh ở người bằng liệu pháp gen là  thay thế gen bị đột biến trong cơ thể người bằng gen lành. Trong kỹ thuật này người ta sử dụng thể truyền là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sử dụng thể truyển là virut sống trong cơ thể người sau khi đã loại bỏ gen gây bệnh

Vì chỉ có virut mới có thể chèn gen   cần chuyển vào hệ gen của người

Loại bỏ gen gây bệnh ở virut để đảm bảo tính an toàn cho người  nhận gen

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn