Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong x gam quặng sắt hematit có chứa 5,6g Fe. Khối lượng Fe

Trong x gam quặng sắt hematit có chứa 5,6g Fe. Khối lượng Fe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong x gam quặng sắt hematit có chứa 5,6g Fe. Khối lượng Fe2O3 có trong quặng đó là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có: Fe2O3              →        2Fe

            160g               →        2. 56g

            x g                   →        5,6g

=> x = (160 . 5,6) : (2 . 56) = 8g

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn