Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trung hòa 1 mol amino axit X cần 1mol HCl tạo ra muối Y

Trung hòa 1 mol amino axit X cần 1mol HCl tạo ra muối Y

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trung hòa 1 mol amino axit X cần 1mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng Clo là 28,286% về khối lượng. CTCT của X là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn