Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trung hòa 200 ml dung dịch CH<sub>3</sub>COOH 1M cần vừa đủ

Trung hòa 200 ml dung dịch CH<sub>3</sub>COOH 1M cần vừa đủ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trung hòa 200 ml dung dịch CH3COOH 1M cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

CH3COOH + NaOH -> CH3COONa + H2O

=> nNaOH = nCH3COOH = 0,2 mol

=> V = 0,2 lit = 200 ml

=>D

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn