Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trung hòa 300ml dung dịch hỗn hợp HCl và HNO<sub>3</sub> có

Trung hòa 300ml dung dịch hỗn hợp HCl và HNO<sub>3</sub> có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trung hòa 300ml dung dịch hỗn hợp HCl và HNO3 có pH=2 cần V (ml) dung dịch NaOH 0,02M. Giá trị của V là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, nH+ = nOH-

=> 0,3. 10-2 = 0,02.V.10-3

=> V = 150 ml

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn