Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trung hoà 7,2 gam axit cacboxylic đơn chức, mạch hở cần 100

Trung hoà 7,2 gam axit cacboxylic đơn chức, mạch hở cần 100

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trung hoà 7,2 gam axit cacboxylic đơn chức, mạch hở cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của axit là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n axit = n NaOH = 0,1mol

=> mRCOOH = 7,2 : 0,1 = 72

=> R = 27 =>  CH2=CH-

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn