Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trung hoà hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon

Trung hoà hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trung hoà hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối. Amin có công thức là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Amin + HCl  →  Muối  => nHCl = = 0,24 (mol)
Xét 4 phương án (3 phương án là amin 2 chức , chỉ có 1 phương án là amin đơn chức)

=> Giả sử công thức của amin là R(NH2)2.

Nếu không tìm được R thoả mãn => phương án đúng là B.

R(NH2)2 + 2HCl → R(NH3Cl)2

= 74 = R + 32 => R = 42 (- C3H6 - ) => Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn