Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M bằng 100 ml dung dịch HCl 1

Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M bằng 100 ml dung dịch HCl 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M bằng 100 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n NaOH = n HCl = 0,1. 1 = 0,1 mol

=> V NaOH = 0,1: 1 = 0,1 lít = 100ml

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn