Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trùng hợp 5,6 lít C<sub>2</sub>H<sub>4</sub><strong> (đktc),

Trùng hợp 5,6 lít C<sub>2</sub>H<sub>4</sub><strong> (đktc),

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là:

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, nH2H4 pứ = 0,25.0,9 = 0,225 mol

=> mpolime = mC2H4 pứ = 6,3g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn