Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trùng roi Trichchomonas sống trong ruột mối có khảnăng phân

Trùng roi Trichchomonas sống trong ruột mối có khảnăng phân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trùng roi Trichchomonas sống trong ruột mối có khảnăng phân giải xenlulozơ thành đường để nuôi sống cả hai. Ngược lại mối cung cấp xenlulozơ cho trùng roi phân giải. Quan hệ giữa trùng roi và mối là mối quan hệ:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quan hệ của trùng roi và mối là quan hệ cộng sinh

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn