Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trung tâm du lịch quan trọng nằm trong lãnh thổ vùng kinh tế

Trung tâm du lịch quan trọng nằm trong lãnh thổ vùng kinh tế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trung tâm du lịch quan trọng nằm trong lãnh thổ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn