Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai các nước Đông Nam Á

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai các nước Đông Nam Á

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á là thuộc địa của


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 25.

Giải chi tiết:

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á là thuộc địa của các nước đế quốc Âu – Mỹ.

Chọn: D

Ý kiến của bạn