Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trước kia, “phẩm đỏ” dùng để nhuộm áo choàng cho các Hồng Y

Trước kia, “phẩm đỏ” dùng để nhuộm áo choàng cho các Hồng Y

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trước kia, “phẩm đỏ” dùng để nhuộm áo choàng cho các Hồng Y giáo chủ được tách chiết từ 1 loài ốc biển. Đó là một hợp chất có thành phần nguyên tố như sau: C: 45,7%; H: 1,90%; O: 7,60%; N: 6,70%; còn lại là brom. Công thức đơn giản nhất của “phẩm đỏ” là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

% m Br = 100% - 45,7% - 1,9% - 7,6% - 6,7% = 38,1%

Gọi CTPT phẩm đỏ là CxHyOzNtBrk

= 8 : 4 : 1 : 1 : 1

=> CTĐGN của phẩm đỏ là: C8H4ONBr

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn