Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trương Định sinh năm nào 1819 1820 1821 1822 Giải chi t

Trương Định sinh năm nào 1819 1820 1821 1822 Giải chi t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trương Định sinh năm nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào năm mất và tuổi của Trương Định được cung cấp trong đoạn thông tin nêu trên để suy luận.

Giải chi tiết:

Trương Định sinh năm 1820, mất năm 1864, thọ 44 tuổi.

Chọn B.

Ý kiến của bạn