Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trường hợp các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do, phép lai

Trường hợp các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do, phép lai

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trường hợp các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do, phép lai có thể tạo ra ở đời con nhiều loại tổ hợp gen nhất là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phép lai A cho 2 x 4 = 8 tổ hợp gen

Phép lai B cho 4 x 1 x 1 = 4 tổ hợp gen

Phép lai C cho 2 x 2 x 1 = 4 tổ hợp gen

Phép lai D cho 2 x 2 x 1 x 1 = 4 tổ hợp gen

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn