Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trường hợp nào dưới đây có công cơ học Cậu bé đang ngồi

Trường hợp nào dưới đây có công cơ học Cậu bé đang ngồi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trường hợp nào dưới đây có công cơ học?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vật có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển động

Giải chi tiết:

Cậu bé đang ngồi học bài: có trọng lực và phản lực của ghế tác dụng vào cậu bé nhưng cậu bé không chuyển động → không có công cơ học → A sai

Cô bé đang chơi đàn pianô: có trọng lực và phản lực của ghế tác dụng vào cô bé nhưng cô bé không chuyển động → không có công cơ học → B sai

Nước ép lên thành bình chứa: có lực ép nhưng nước không chuyển động → không có công cơ học → C sai

Con bò đang kéo xe: có lực tác dụng vào xe làm xe chuyển động → có công cơ học → D đúng

Chọn D.

Ý kiến của bạn