Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trường hợp nào sau đây không được xem là sinh vật đã bị biến

Trường hợp nào sau đây không được xem là sinh vật đã bị biến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trường hợp nào sau đây không được xem là sinh vật đã bị biến đổi gen?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sinh vật biến đổi gen: hẹ gen đã được tác động, không chỉ đơn thuần còn là sự tăng hay giảm số lượng những gen tự nhiên vốn có của nó nữa mà đã được con người tác động vào hệ gen, thêm vào một vài gen của sinh vật khác hoặc bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen của nó nhằm phục vụ những nhu cầu của con người

Chuối nhà có nguồn gốc từ chuối rừng => hệ gen tự nhiên không chịu tác động => không bị biến đổi gen

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn