Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trường hợp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản N

Trường hợp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trường hợp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Các máy cơ đơn giản gồm: mặt phẳng nghiêng, ròng rọc, đòn bẩy.

Giải chi tiết:

A. Người đứng dưới đất kéo thùng vữa lên cao để xây nhà à ròng rọc.

B. Dùng búa để nhổ đinh à đòn bẩy.

C. Lăn bằng tay một thùng phuy nặng trên tấm ván từ mặt đường lên sàn xe tải là mặt phẳng nghiêng.

D. Lăn thùng phuy trên mặt đường nằm ngang bằng tay

Chọn D.

Ý kiến của bạn