Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trường hợp nào sau đây không tạo ra kim loại?

Trường hợp nào sau đây không tạo ra kim loại?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trường hợp nào sau đây không tạo ra kim loại?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Na + H2O → NaOH + ½ H2

2NaOH + Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 + 2NaNO3

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn