Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trường hợp nào sau đây tạo hợp chất Fe(II) ?   

Trường hợp nào sau đây tạo hợp chất Fe(II) ?   

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trường hợp nào sau đây tạo hợp chất Fe(II) ?

  


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

  B. Fe + 3AgNO3(dư) → Fe(NO3)3 + 3Ag   

  C. Fe + 1,5Cl2 → FeCl3

  D. Fe + 4HNO3(dư) → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn