Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trường hợp nào sau đây thu được kim loại ?   

Trường hợp nào sau đây thu được kim loại ?   

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trường hợp nào sau đây thu được kim loại ?

  


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ag2S + O2  2Ag + SO2

Chọn B. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn