Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Từ 12kg gạo nếp (có 84% tinh bột) lên men thu được V lit cồn

Từ 12kg gạo nếp (có 84% tinh bột) lên men thu được V lit cồn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ 12kg gạo nếp (có 84% tinh bột) lên men thu được V lit cồn 900. Biết khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8g/ml, hiệu suất quá trình thủy phân và phản ứng lên men lần lượt là 83% và 71%. Giá trị của V là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(C6H10O5)n -> nC6H12O6 -> 2nC2H5OH

162n                                        2n.46

12.0,84.83%.71%      ->          3,373   kg

=> Vcồn = (3373/0,8).100/90 = 4685 ml = 4,685 lit

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn