Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Từ 4 loại nuclêôtit A, U, G, X sẽ

Từ 4 loại nuclêôtit A, U, G, X sẽ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ 4 loại nuclêôtit A, U, G, X sẽ có tối đa bao nhiêu kiểu tổ hợp các bộ ba mà mỗi bộ ba chỉ có một nuclêôtit loại G và 2 loại nuclêôtit khác?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(GAU + GAX + GUX) x 3! = 18.

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn