Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ 4 tấn C2H4  có chứa 30% tạp chất có

Từ 4 tấn C2H4  có chứa 30% tạp chất có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ 4 tấn C2H4  có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%)           


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bảo toàn C => phản ứng tỉ lệ 1:1

Khối lượng PE thu được là: 4 . 0,7 . 0,9 = 2,52 tấn

=>  Đáp án C 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn