Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ bài học sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và c

Từ bài học sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ bài học sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, cần rút ra bài học gì trong cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn